Als lid wordt je altijd op de hoogte gehouden en uitgenodigd op onze toekomstige activiteiten. Het lidgeld bedraagt 5 € per jaar en per gezin. De vernieuwing van het lidgeld gebeurt in februari, samen met de uitnodiging voor onze jaarlijkse algemene vergadering. 

Indien je lid wil worden, stort dan 5 € op de rekening van Linden Groet Linden, BE03 0682 2340 6484, met vermelding: "Lidgeld en uw naam"